Historie

Peter Brauten startet i 1909 en smie på Bergsmo i Grong Kommune. I 1914 ble ny smie og verksted oppført. Da ble det hestekjøretøy-produksjon.

I 1920 kom den første bilen og dermed ble det reparasjoner og vedlikehold av biler og motorsykler. I 1928 begynte firmaet med salg av biler, bensin og oljer. I 1935 utvidet bedriften med et nytt verkstedbygg.

Året 1948 ble det igjen utvidet, nå ble det plass til delelager, kontor og spiserom. I 1961 ble det bygget en ny servicestasjon som bestod av vaske- smørehall og ekspedisjonslokale. Året 1965 overtok Peter Brautes eldste sønn, Trygve.

Firmaet ble da registrert under navnet Peter Brauten Eftf. Firmaet ble direkte forhandler av Opel. Det ble en rivende utvikling gjennom 70 årene der landets bilpark økte sterkt, noe som førte til at nye utvidelser måtte til.

I 1984 startet byggearbeidet til med det nye bygget. Der er det nå kontorer, verksted, delelager, kundemottak, spiserom, bilhall og lagerrom. I 1986 ble firmaet omdannet til AS, og i 1992 overtok sønnene Peter og Sturla driften av firmaet. Det er i dag 22 ansatte ved bedriften i Grong.

I 2000 overtok Peter Brauten Eftf. AS tidligere Opel i Namsos og åpnet avdeling under navnet Peter Brauten Namsos AS. Det innebærer at Brauten har nedslagsfelt i hele Namdalen.

I Namsos er det tidsmessige lokaler og pr. i dag 9 ansatte. Avd. består av delebutikk, verksted og bilsalg.

Nettsiden er utviklet og designet av SocialGrab AS.